BV Real - realitná kancelária

Realitná únia
0918 47 21 84
0905 83 41 98
BV real

BVREAL realitná kancelária - reality Prievidza predaj, kúpa a prenájom byty, rodinné domy a pozemky. 

Kompletné služby na jednom mieste. V našej ponuke nájdete na predaj, prenájom, kúpu byty, rodinné domy a pozemky. Najväčší záber pôsobenia je v okrese Prievidza, postupne sa rozširujeme aj v okresoch Partizánske, Topoľčany, Žiar nad Hronom.

Španielsko Benidorm komplexný rezort Sierra Cortina pri pláži Costa Blanca.

Turecko, Antalya, Alanya, turecká riviéra, slnečné pláže - domy, byty, apartmány.

Chcete predať vašu nehnuteľnosť výhodnejšie a za lepšiu cenu ? Prečítajte si náš e-book 

 

Kedy nám hrozí exekúcia a čo robiť keď už je neskoro

V súčasnosti na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by stanovoval minimálnu výšku dlhu, pre ktorý na vás pošlú exekútora. Možností ako sa dostať do exekučného konania je mnoho od zabudnutej pokuty, cez nedoplatky v poisťovniach, čo môže predstavovať eurové položky, až po neschopnosť splácať niekoľkotisícové pôžičky.

Čo je exekúcia

Ak ste sa už niekde stali dlžníkom, máte povinnosť v určenej lehote tento dlh zaplatiť. Ak však ani na opakované výzvy nereagujete a svoj dlh v určenej lehote dobrovoľne neuhradíte, vystavujete sa riziku, že veriteľ na vás začne exekučné konanie.

Exekúciou sa teda rozumie, „nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor, ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa.“ (zdroj: www.slovensko.sk)

Keď je už neskoro

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh doručený súdu.

Ak už ste dostali upovedomenie o začatí exekúcie, máte ešte niekoľko možností ako aspoň z časti vyriešiť situáciu. Prvou je možnosť podať námietky, na základe ktorých exekútor vydá exekučný príkaz. Tou druhou je možnosť zaplatiť dlžnú sumu spolu s trovami exekútora do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, v takomto prípade sa odmena exekútora zníži na polovicu, čím aspoň sčasti znížite svoje výdavky. Poslednou možnosťou je, že môžete požiadať súd o odklad exekúcie. Na takýto odklad máte podľa zákona nárok, „ak ste sa bez vlastnej viny ocitli v takom postavení, že by exekúcia pre vás a vašu rodinu mala obzvlášť nepriaznivé následky.“ (Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnom poriadku, paragraf 56)

Je taktiež dôležité si uvedomiť, že výška exekúcie nie je len výška vašich dlhov ale do tejto sumy treba pripočítať aj úroky a dlhy z omeškania a trovy exekúcie. Tie sa vypočítavajú ako 20% sumy z vymoženej pohľadávky ( ak využijete možnosť vzniesť námietku a zaplatíte v tejto lehote znižuje sa nárok na odmenu na 10%).  Minimálna suma trov exekúcie je však 33,19 eura, plus prípadné výdavky ako napr. poštovné, fotokópie a pod.

Najhoršie čo môžete v takejto situácií spraviť je zatvárať pred problémom oči, t.j. nepreberať poštu a najmä nekomunikovať s veriteľmi a exekútormi. S takýmto prístupom, môžete problém len zhoršiť a môžete prísť o viac ako o pár stoviek eur. Najlepšou cestou je komunikovať a iste sa nájde nejaké schodné riešenie, tak aby boli uspokojené všetky strany, napríklad sa môžete dohodnúť na splátkovom kalendári.

Od 1.4.2017 sa zaviedla povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky.

Exekúciu nikdy neplaťte bez písomného dokladu! Ak už exekúciu vyplatíte a tento doklad máte, ihneď informujte svojho exekútora a žiadajte od neho potvrdenie o ukončení exekučného konania.

Na čo vám môžu siahnuť

Existuje niekoľko spôsobov ako sa exekúcia vykonáva,:

 • exekúcia a dražba predajom hnuteľných vecí
 • exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti
 • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke
 • exekúcia zrážkami zo mzdy

Samotné vykonávanie exekúcie, sa tak ako všetko, riadi určitými pravidlami o tom na čo a do akej výšky vám exekútor ešte smie siahnuť a na čo už nie. Pri finančných zrážkach vám za každých okolností musí ostať čiastka zodpovedajúca životnému minimu. Výška tejto sumy závisí aj od toho či ide o tzv. prednostné alebo bežné pohľadávky.

Finančné zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú tretinovým systémom. Najskôr sa odpočíta 100 % životného minima na vás a 50% životného minima na vášho manžela či manželku a na ostatné vyživované osoby. Suma, ktorá ostane sa rozdelí na tretiny, a z týchto vám bude následne vyplácaná exekúcia. Vo väčšine prípadov sa pohľadávky vyplácajú len z jednej tretiny a zvyšné dve vám zostávajú.

Výnimkou sú napríklad prednostné pohľadávky, tie sa zrážajú až z dvoch tretín. Prednostnými pohľadávkami sú:

 • pohľadávky výživného
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi
 • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, na poistnom a sociálnom poistení a pod.

V prípade exekúcie predajom hnuteľných vecí, vám taktiež nemôže exekútor zhabať všetko čo mu príde pod ruku. Čo vám teda zobrať nesmie,:

 • bežné súčasti odevov
 • nevyhnutné vybavenie domácnosti
 • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie
 • osobné veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní alebo podnikaní do výšky 331,94 €
 • farmárom veci potrebné na obhospodarovanie pôdy a chovné zvieratá
 • zdravotnícke potreby
 • veci, na ktoré boli poskytnuté nejaké typy príspevkov (dávky v hmotnej núdzi, príspevok na kompenzáciu zdravotného stavu a pod.)
 • snubný prsteň a obrúčku
 • hotovosť do výšky 99,58 €
 • študijnú literatúru a hračky

 

Majte však na pamäti, že najjednoduchšou cestou ako sa vyhnúť exekúcií a problémom s exekútormi je mať výdavky vždy pod kontrolou a platiť všetko načas.

ZDROJ: www.ske.sk

 

Maklér mesiaca 9/2019
Beseda Vlastimil
Beseda Vlastimil 0918 472 184, 0905 834 198
Novinky a aktuality
Nehnuteľnosť ako investícia Nehnuteľnosť ako investícia Oplatí sa investovať do nehnuteľností? Kedy, kde a za akých...
Mladomanželské pôžičky Mladomanželské pôžičky Už od 1. júla 2019  môžu mladé začínajúce rodiny požiadať o štátnu...
Podmienky pre získanie úveru 07.2019 Podmienky pre získanie úveru 07.2019 Od júla budú banky môcť poskytnúť už len 20 % hypoték vo...
Exkluzívny predaj. Prečo áno. Exkluzívny predaj. Prečo áno. Zaoberáte sa myšlienkou o predaji vašej nehnuteľnosti a chcete...
PREDANÉ - rodinný dom Chrenovec Brusno PREDANÉ za mesiac - rodinný dom Chrenovec Brusno 18066 Rezervovaný rodinný dom Chrenovec...
BV real

Vymeň byt za dom

 

Nikdy nebola ľahšia cesta k NOVÉMU DOMU ako je tomu teraz

 

Viac info